Actinodura egertoni
Rusty-fronted barwing / Brunpannad bandvinge

33c070    2023-03-28    Bhutan

In the middle of a thicket, this strange bird suddenly appeared and looked at us - almost surprised. It is a Rusty-fronted barwing, an odd member of the laughingthrush family. The rust-brown plumage reveals that this is the nominal form, the subspecies egertoni, which occurs in e.g. Bhutan. The species occurs in dense undergrowth and shrub areas in deciduous forests, between 600 and 2,600 meters altitude. It subsists on insects, including grasshoppers and ants, but also on berries, such as wild strawberries.

Mitt i ett buskage dök denna märkliga fågel plötsligt upp och betraktade oss - närmast förvånat. Det är en brunpannad bandvinge (Actinodura egertoni), en udda medlem i familjen fnittertrastar. Den rostbruna fjäderdräkten avslöjar att det är nominalformen, underarten egertoni som förekommer i bl. a. Bhutan. Arten förekommer just i tät undervegetation och buskområden i lövskogar, mellan 600 och 2.600 meters höjd. Den lever av insekter, bland annat gräshoppor och myror, men även av bär, som t.ex. smultron.