Chloropsis aurifrons
Golden-fronted leafbird / Guldpannad bladfågel

33c080    2023-03-22    Bhutan

This is a strange, and at the same time spectacular, bird - a Golden-fronted leafbird. Leafbirds are a small family with only about a dozen species found only in South and Southeast Asia. This species is mainly characterized by the yellow-red forehead. It subsists mainly on insects and berries.

Detta är en märklig, och samtidigt spektakulär, fågel - en guldpannad bladfågel. Bladfåglar är en liten familj med endast ett dussintal arter som bara förekommer i Syd- och Sydostasien. Den här arten kännetecknas främst av den gulröda pannan. Den lever huvudsakligen på insekter och bär.