Phoenicurus hodgsoni
Hodgson's redstart / Kinesisk rödstjärt

33c075    2023-03-22    Bhutan

Hodgson's redstart is strikingly similar to a Common redstart (Phoenicurus phoenicurus), but the knowledgeable observer will of course find a number of deviations. The most obvious are that the Hodgson's redstart is larger, has less white on the head and that the black on the throat goes further down on the chest. I caught this individual in a parking lot near a river.

Den kinesiska rödstjärten, även kallad Hodgsonrödstjärt, är slående lik en europeisk rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus), men den kunnige betraktaren hittar förstås en rad avvikelser. De tydligaste är väl att den kinesiska rödstjärten är större, har mindre vitt på huvudet och att det svarta på strupen går längre ner på bröstet. Det svenska namnet 'Kinesisk rödstjärt' har den fått av att den anses vara en endemisk art i Kina. Uppenbarligen förekommer den dock även i Bhutan. Jag fångade i alla fall den här individen på en parkeringsplats nära en flod i detta land...