Melanochlora sultanea
Sultan tit / Sultanmes

33c047    2023-03-22    Bhutan

This is a male Sultan tit. With its body length of 20-21 cm, it is by far the largest one in the tit family (Paridae). Perhaps it is also the most spectacular one. A male, as in the picture, is bright yellow and jet black. With its distinct tuft, it outshines most tits. (The female is more greenish in plumage). Its favorite food is berries and caterpillars.

Det här är en hanne av sultanmes. Med sin kroppslängd på 20-21 cm är den överlägset störst i familjen mesar (Paridae). Kanske är den också den mest spektakulära. En hanne, som på bilden, är kraftigt gul och kolsvart. Med sin tydliga tofs överträffar den de flesta mesar. (Honan är mera grönaktig i fjäderdräkten). Favoritfödan är bär och larver.