Psilopogon asiaticus
Blue-throated barbet / Blåstrupig barbett

29    2023-03-22    Bhutan

This is one of my favorite barbets, a Blue-throated barbet. The color combination is, in my opinion, so varied and yet balanced: sparkling green, yellow, red, black, blue, gray and bone colored... Hard to beat! It has a fairly wide range: it is found in most of the Himalayas and northern Southeast Asia. It subsists mainly on fruit and seems to have developed a special fondness for guava (Psidium guajava), which is a South American fruit but which is widely cultivated in Southeast Asia.

Det här är en av mina favorit-barbetter, en blåstrupig barbett. Färgkombinationen är, i mitt tycke, så varierad och ändå balanserad: gnistrande grönt, gult, rött, svart, blått, grått och benfärgat... Svårt att slå! Den har ett ganska vitt utbredningsområde: största delen av Himalaya och norra Sydostasien. Den lever huvudsakligen av frukt och tycks ha fått en särskild förkärlek för guava (Psidium guajava) som ju är en sydamerikansk frukt men som flitigt odlas i Sydostasien.