Buceros bicornis
Great hornbill / Större näshornsfågel

27    2023-03-22    Bhutan

A close-up of a male Great hornbill. The female lacks the black underside of the helmet and has a white eye with pinkish orbital skin.

En närbild på hanne av större näshornsfågel. Honan saknar den svarta undersidan på kasken och har vitt öga med rödrosa ögonring.