Niltava macgrigoriae
Small niltava / Mindre niltava

33c075    2023-03-29    Bhutan

This a small flycatcher (11-14 cm) that we saw several times. This is the male with a plumage in various shades of blue. The female is more brownish.

Det här en liten flugsnappare (11-14 cm) som vi såg flera gånger. Detta är hannen med en fjäderdräkt i olika nyanser av blått. Honan är mera brunaktig.