Ithaginis cruentus
Blood pheasant / Blodfasan

04    2023-03-30    Bhutan

Our little bus struggled up a steep mountain road - in almost total fog. We had simply driven into a cloud. Suddenly we could glimpse one of the species we were targeting - the Blood pheasant. But photographing in the thicket was of course impossible. But then it happened. A pheasant cock switched sides and jumped onto a small protrution - on my side of the bus. In the camera the picture was mostly fog, but in post-production the bird became clearer. Now you can see why it got its name: the blood-red parts in the tail and on the throat. In some subspecies, a part of the chest is also blood red.

Vår lilla buss kämpade sig upp för en brant bergsväg - i närmast total dimma. Vi hade helt enkelt kört in i ett moln. Plötsligt kunde vi skymta en av de arter som vi bespetsat oss på - blodfasan. Men att fotografera i tjockan var naturligtvis omöjligt. Men så hände det. En fasantupp fick för sig att byta sida och hoppa upp på en liten förhöjning - på min sida av bussen. I kameran var det mest dimma men i efterarbetet blev fågeln tydligare. Nu ser man varför den fått sitt namn: de blodröda partierna i stjärten och på halsen. Hos vissa underarter är också ett parti på bröstet blodrött.