Yuhina nigrimenta
Black-chinned yuhina / Rödnäbbad yuhina

33c068    2023-03-29    Bhutan

The Black-chinned yuhina is the smallest of the yuhinas. The body length is only 9–10 cm. The bright body contrasts with the characteristic narrow, red beak. Here it reaches for the yellow, ripe berries next to it. (The green ones are unripe).

Rödnäbbad yuhina är den minsta av yuhinorna. Kroppslängden är endast 9–10 cm. Den ljusa kroppen kontrasteras mot den karaktäristiska smala, röda näbben. Här sträcker den sig efter de gula, mogna bären intill. (De gröna är omogna).