Prinia atrogularis
Black-throated prinia / Svartstrupig prinia

33c066    2023-03-29    Bhutan

We saw this elegant species on two occasions. The most characteristic feature of the species is the black throat spot, which on this individual is more noticeable than visible. However, the long, straggling tail is clearly visible...

Denna eleganta art såg vi vid ett par tillfällen. Det mest karaktäristiska för arten är den svarta strupfläcken, som på den här individen mera kan anas än den syns. Däremot är den spretiga och långa stjärten tydlig...