Eumyias thalassinus
Verditer flycatcher / Turkosflugsnappare

33c075    2023-03-19    Bhutan

It is obvious how this bird got its Swedish name ('Turquoise flycatcher'): the intense turquoise color of the male! The only clear deviation is the black bridle (the line between the eye and beak). The Verditer flycatcher is a medium-sized (15–17 cm) flycatcher that, like many of its relatives, supplements its insect diet with berries. This species has a large distribution area and occurs in large parts of South and Southeast Asia. In Bhutan we saw it on several occasions.

Det är uppenbart hur denna fågel fått sitt namn: hanens intensivt turkosa färg! Enda tydliga avvikelsen är den svarta tygeln (strecket mellan öga och näbb). Turkosflugsnapparen är en medelstor (15–17 cm) flugsnappare som, liksom många av sina släktingar, kompletterar sin insektsdiet med bär. Arten har ett stort utbredningsområde och förekommer i stora delar av Syd- och Sydostasien. I Bhutan såg vi den vid flera tillfällen.