Passer cinnamomeus
Russet sparrow / Kanelsparv

33c100    2023-03-19    Bhutan

Russet sparrows are very similar to House sparrows (Passer domesticus) but have a much warmer, reddish-brown tone in their plumage. It is on average slightly smaller (14-15 cm) than its relative the house sparrow. Like this one, it is seed-eating. The species occurs in a wide belt from Pakistan in the west to Japan in the east.

Kanelsparv liknar i mångt och mycket gråsparven (Passer domesticus) men har en betydligt varmare, rödbrun ton i fjäderdräkten. Den är i genomsnitt något mindre (14-15 cm) än släktingen gråsparv. Liksom denna är den fröätande. Arten förekommer i ett brett bälte från Pakistan i väster till Japan i öster.