Heterophasia capistrata
Rufous sibia / Rostsibia

33c070    2023-03-19    Bhutan

The Rufous sibia is a medium-sized (21-24 cm) member of the family of laughingthrushes. It is rust-colored with blue-grey wings and a black head. The bill is slightly bent downwards. This individual is smeared with whitish nectar - one of the bird's staple foods - along with insects and berries. This species occurs (in various subspecies) basically all over the Himalayas.

Rostsibian är en medelstor (21-24 cm) medlem av familjen fnittertrastar. Den är rostfärgad med blågrå vingar och svart huvud. Näbben är något nedåtböjd. Den här individen är nedsmetad med vitaktig nektar - en av fågelns stapelfödor - tillsammans med insekter och bär. Arten förekommer (i olika underarter) i princip över hela Himalaya.