Zosterops palpebrosus
Indian white-eye / Indisk glasögonfågel

33c068    2023-03-19    Bhutan

Although we are in Bhutan, this bird is called "Indian" white-eye. Another, maybe more appropriate name is "Oriental white-eye". It is a species that is difficult to capture in a photo -- not particularly fearful but small and very mobile. It is a social bird that usually appears in flocks. It lives on insects, but also nectar and various fruits.

Fastän vi är i Bhutan så är det en "Indisk" glasögonfågel vi ser i buskaget. Det är en art som är svårfångad på bild -- inte särskilt rädd men liten och mycket rörlig. Det är en social fågel som oftast uppträder i flock. Den lever på insekter, men även nektar och olika frukter.