Pycnonotus leucogenis
Himalayan bulbul / Himalayabulbyl

33c056    2023-03-19    Bhutan

The Himalayan Bulbul is a medium-sized bulbul (19-20 cm), with a characteristic tuft that appears to be fixed with pomade... (In the photo I took in Sattal, India last year, the forward-leaning style of the tuft is even more apparent.) This individual feasts on berries which form an important part of the diet which otherwise consists of fruit, buds and seeds.

Himalayabulbylen är en medelstor bulbyl (19-20 cm), med en karakteristisk tofs som ser ut att vara fixad med pomada... (På bilden jag tog i Sattal i Indien förra året syns den framåtlutade stilen på tofsen ännu tydligare.) Den här individen frossar på bär som utgör en viktig del i dieten som annars består av frukt, knoppar och frön.