Pterorhinus ruficollis
Rufous-necked laughingthrush / Rosthalsad fnittertrast

33c070    2023-03-24    Bhutan

This thrush-sized bird (22-27 cm, or 8.7-10.6 in) is completely black on the throat and the face - but it has a clearly rufous spot on the neck (something tht has produced the name). Even the vent is slightly rust colored. The species belongs to the family of laughingthrushes, but is more of a generalist in terms of diet than other laughingthrushes.

Det svenska namnet på den här fågeln "Rosthalsad fnittertrast" måste väl ändå vara en komplett felöversättning. Den här traststora fågeln (22-27 cm lång) är helt svart på halsen och i ansiktet. Den tydligt "roströda" fläcken sitter ju i nacken! (Även undergumpen är lätt rostfärgad). Arten tillhör familjen fnittertrastar, men är mera av en generalist i fråga om diet än andra fnittertrastar.