Pteruthius aeralatus
White-browed shrike-babbler / Vitbrynad brokvireo

33c032a    2023-03-24    Bhutan

For me this was a difficult bird to classify. It has so many different color variations depending on the subspecies. But in the end I became comvinced that this was a White-browed shrike-babbler, mainly because of the color combination - and the shape of the bill. This subspecies has pink sidebars and a pink bar on the wing, however, rather than the brown or orange of other subspecies. The species occurs in mountain forest up to 3100 meters.

För mig var det här en svårklassificerad fågel. Den har så många olika färgvarianter beroende på underart. Men till slut fastnade jag ändå för att det var en vitbrynad brokvireo, framför allt på grund av näbbens form. Den här underarten har rosa sidofält och rosa fält på vingen snarare än brunt eller orange hos andra underarter. Arten förekommer i bergsskog upp till 3100 meter.