Abroscopus schisticeps
Black-faced warbler / Svartkindad cettia

33c060    2023-04-02    Bhutan

This is an extremely small bird, only 9cm long - 1cm smaller than the European goldcrest (Regulus regulus)! It has recently been classified as a cettia (formerly as a 'bamboo warbler'). Black-faced warbler is found in moist subtropical deciduous forests with moss-covered trees and dense undergrowth. It lives almost exclusively on small invertebrates. It is found mainly in the Himalayas and nearby highlands.

Detta är en extremt liten fågel, endast 9 cm lång - 1 cm mindre än vår kungsfågel (Regulus regulus)! Den har nyligen klassificerats som en cettia (tidigare 'bambusångare'). Svartkindad cettia återfinns i fuktiga subtropiska lövskogar med mosstäckta träd och tät undervegetation. Den lever nästan enbart på små ryggradslösa djur. Den lever huvudsakligen i Himalaya och närliggande höglänta områden.