Fulvetta vinipectus
White-browed fulvetta / Vitbrynad fulvetta

33c069a    2023-04-02    Bhutan

This cocky little bird was bouncing around in the bushes next to the road. It was a White-browed fulvetta. After many attempts, I got a picture where the bird was not actually obscured by branches... The species is found in mountain forests in the Himalayas at an altitude of over 2300 meters.

Denna kaxiga lilla fågel hoppade omkring i buskarna invid vägen. Det var en vitbrynad fulvetta. Efter många försök fick jag en bild där fågeln faktiskt inte var skymd av grenar... Arten återfinns i bergsskogar i Himalaya på över 2300 meters höjd.