Alauda gulgula
Oriental skylark / Mindre sånglärka

33c044    2023-04-02    Bhutan

At a high altitude, next to a flock of yaks, there was an Oriental skylark sitting in the snow. It is very similar to the Eurasian skylark (Alauda arvensis) but it is smaller (14-16 cm compared to the skylark's 16-18 cm). It is found in meadows and in agricultural areas in Central Asia and South Asia.

På hög höjd, intill en flock jakar, satt det en mindre sånglärka i snön. Den är mycket lik vår sånglärka (Alauda arvensis) men är alltså mindre (14-16 cm jämfört med sånglärkans 16-18). Den återfinns på ängsmarker och i jordbruksbygd i Centralasien och Sydasien.