Machlolophus spilonotus
Yellow-cheeked tit / Östlig gyllenmes

33c047    2023-03-24    Bhutan

This bird is quite a large tit (14 cm) in yellow, green and black. The cheeks are almost entirely yellow and perhaps the most characteristic feature of the plumage (which is accentuated in its name). Like the Great tit (Parus major), it also has a black band on its chest. Like other tits, it subsists on a combination of insects, seeds and berries, thriving at a fairly high altitude: 350 to 3,100 m altitude.

Den här mesen är ganska stor (14 cm) mes i gult, grönt och svart. Kinderna är nästan helt gula och kanske det mest karaktäristiska i fjäderdräkten. Liksom talgoxen (Parus major) har den också ett svart band på bröstet. Som andra mesar lever den av en kombination av insekter, frön och bär, och trivs på relativt hög höjd : 350 till 3.100 m höjd.