Dicrurus remifer
Lesser racket-tailed drongo / Mindre vimpeldrongo

33c033    2023-03-24    Bhutan

The strangest drongo in the world is this Lesser racket-tailed drongo with its racket-like or pennant-like tail feathers. These fragile tail feathers (well, we saw birds that lost one) lead to the tail being longer (30-40 cm) than the body (25 cm). The rest of the body is steel blue and the eyes are dark. The bird, like other drongos, is an insectivore.

Den mest märkliga drongon i världen är denna mindre vimpeldrongo med sina racket-lika eller vimpel-lika stjärtfjädrar. Dessa sköra stjärtfjädrar (jo, vi såg fåglar som tappat den ena) leder till att stjärten är längre (30-40 cm) än kroppen (25 cm). Kroppen i övrigt är stålblå och ögonen är mörka. Fågeln är, som andra drongos, insektsätare.