Dicrurus leucophaeus
Ashy drongo / Grådrongo

33c033    2023-03-24    Bhutan

We saw this bird now and then in Bhutan. I also recognized it from India where it is relatively common - an Ashy drongo. This subspecies is not gray, however, but more "steel blue" with a characteristic drongo tail - and distinctly red eyes

Den här fågeln såg vi nu och då i Bhutan. Jag kände också igen den från Indien där den är relativt vanlig - en grådrongo. Men den här underarten är inte grå, den är mera "stålblå" med karaktäristisk drongostjärt - och tydligt röda ögon.