Psilopogon franklinii
Golden-throated barbet / Guldstrupig barbett

29    2023-03-24    Bhutan

A small yellow spot on the throat has given this barbet its name. Nevertheless, the bright red forehead spot is more striking... This species occurs in large parts of South, Southeast Asia and China, but only at relatively high altitude (900 to 2,700 m) (3,000 and 8,900 ft).

En liten gul fläck på strupen har gett denna barbett dess namn. Annars är väl den illröda pannfläcken mera slående... Arten förekommer i stora delar av Syd-, Sydostasien och Kina, men endast på relativt hög höjd (900 till 2.700 m).