Corvus macrorhynchos
Large-billed crow / Stornäbbad kråka

33c036    2023-03-31    Bhutan

At a stop on the road, this Large-billed crow was croaking. Maybe we got too close to its territory? The large, slightly curved bill is characteristic of this widely distributed Asian crow. I have e.g. photographed it as far east as in Japan.

Vid ett stopp på vägen satt denna stornäbbade kråka och gav hals. Kanske kom vi för nära dess revir? Den stora, lätt böjda näbben är karaktäristisk för denna vitt spridda asiatiska kråkfågel. Jag har t.ex. fotograferat den så långt österut som i Japan.