Pericrocotus speciosus
Scarlet minivet / Scharlakansminivett

33c028    2023-03-23    Bhutan

That this spectacular bird would belong to the family of 'gray birds' (Campephagidae) sounds like pure irony - but that's the way it is... (Most of its relatives are in fact fairly gray). Although it looks like a small flycatcher, it is surprisingly large (20-22 cm). This is the male which is jet black and scarlet - the female, however, is yellow where the male is red and grayish instead of black. Characteristic of this species is the red field on the wing.

Att denna spektakulära fågel skulle höra till familjen 'gråfåglar' låter som ren och skär ironi - men så är det... Trots att den ser ut som en liten flugsnappare är den förvånansvärt stor (20-22 cm). Detta är hannen som är kolsvart och scharlakansröd - honan däremot är gul där hannen är röd och gråaktig där han är svart. Karaktäristiskt för den här arten är det röda fältet på vingen.