Aceros nipalensis
Rufous-necked hornbill / Rosthalsad näshornsfågel

27    2023-03-23    Bhutan

This is the male of the pair. He is clearly distinguished from the female by his rust-red head and chest. Note the white tail tip that is clearly visible in this image. It is the same for both sexes.

Detta är hannen i paret. Han skiljer sig tydligt från honan genom sitt roströda huvud och bröst. Notera den vita stjärtspetsen som syns tydligt på denna bild. Den är lika för båda könen.