Aceros nipalensis
Rufous-necked hornbill / Rosthalsad näshornsfågel

27    2023-03-23    Bhutan

This is a relatively large hornbill (90–100 cm) with spectacular color difference between the sexes. This is a female that is black on the head and underside while the male is orange. Both sexes have pale yellow bills with a row of vertical, dark lines on the upper half of the bill, blue bare skin around the eye, red larynx and almost no casque. The bill halves are mostly barbed and almost look like they have been worn hard - probably effectively for holding fruits that are part of the species' diet. The species is threatened due to hunting and deforestation. Perhaps there are now only 7,000 individuals left in the entire distribution area. The Rufous-necked hornbill often appears in pairs and this picture and the following (of the male) were taken on the same occasion. They were foraging only 50 yards apart.

Detta är en relativt stor näshornsfågel (90–100 cm) med spektakulär färgskillnad mellan könen. Detta är en hona som är svart på huvudet och undertill medan hanen är orange. Båda könen har ljusgul näbb med en rad vertikala, mörka streck på övre näbbhalvan, blå bar hud runt ögat, röd strupsäck och nästan ingen kask. Näbbhalvorna är närmast taggade och ser nästan som om de slitits hårt - förmodligen effektivt för att hålla frukter som tillhör artens diet. Arten är hotad på grund av jakt och skogsskövling. Kanske återstår numera endast 7.000 individer i hela utbredningsområdet. Den rosthalsade näshornsfågeln uppträder ofta i par och denna bild och följande (på hanen) togs vid samma tillfälle. De födosökte endast 50 meter från varann.