Macropygia unchall
Barred cuckoo-dove / Bandstjärtad gökduva

20    2023-03-23    Bhutan

This Barred cuckoo-dove is a large dove (41 cm) with a long, cross-banded tail and a relatively small head. The green, glowing spot on the neck is only visible in certain lighting conditions. It occurs in large parts of Asia, from Nepal in the northwest to Indonesia in the south and China in the northeast. It is not unusual but very shy and it is difficult to get close to. This bird was obviously an exception.

Denna bandstjärtade gökduva är en stor duva (41 cm) med lång, tvärbandad stjärt och förhållandevis litet huvud. Den gröna, lysande fläcken i nacken syns bara i vissa ljusförhållanden. Den förekommer i stora delar av Asien, från Nepal i nordväst till Indonesien i söder och Kina i nordost. Den är inte ovanlig men mycket skygg och det är svårt att komma nära. Den här fågeln var uppenbarligen ett undantag.