Ketupa flavipes
Tawny fish-owl / Himalayafiskuv

22    2023-03-24    Bhutan

On the evening of March 23rd, we discovered that two Tawny fish-owls had perched in a tree near a river. The light was bad so the pictures turned out very grainy. Early the next day we therefore returned to see if the owls were still using the same tree - and they were! In the early dawn light I therefore got this picture. It is, as you can see, a very large owl (48–58 cm) with large ear tufts. It is also one of the heaviest living owls with an average of 2.4 kg (5.324 lb). The diet is very varied, from fish, amphibians, (toads seem to be a favorite), reptiles, smaller mammals and even medium-sized birds.

På kvällen den 23 mars upptäckte vi att två Himalayafiskuvar hade slagit läger i ett träd nära en flod. Ljuset var dåligt så bilderna blev väldigt gryniga. Tidigt dagen därpå var vi därför tillbaka för att se om uvarna fortfarande använde samma träd - och det gjorde de! I det tidiga gryningsljuset fick jag därför denna bild. Det är, som synes, en mycket stor uggla (48–58 cm) med kraftiga örontofsar. Den är dessutom en av de tyngsta nu levande ugglorna med 2,4 kg i genomsnitt. Dieten är mycket varierad, från fisk, groddjur, (paddor tycks vara en favorit), kräldjur, mindre däggdjur och till och med medelstora fåglar.