Glaucidium cuculoides
Asian barred owlet / Göksparvuggla

22    2023-03-24    Bhutan

This is a small owl (23 cm) that is doing well. It is increasing in number. It is sometimes seen quite openly where it perches on a branch and scouts for insects such as beetles, cicadas and grasshoppers, but also for frogs, lizards, rodents and small birds.

Detta är en liten uggla (23 cm) som det går bra för. Den ökar nämligen i antal. Den syns ibland ganska öppet där den sitter på en gren och spanar efter insekter som skalbaggar, cikador och gräshoppor, men också efter grodor, ödlor, gnagare och småfåglar.