Poecile cinctus
Siberian tit / Lappmes

33c047    2023-02-21    Varanger, Norway/Norge

This day it was really cold - but it doesn't seem to bother the Siberian tit in the least... It has a warm plumage and thrives in northern environments.

Den här dagen var det rejält kallt - men det tycks inte bekomma lappmesen det minsta... Den har en varm fjäderdräkt och trivs i nordliga miljöer.