Pyrrhula pyrrhula
Eurasian bullfinch / Domherre

33c099    2023-02-21    Varanger, Norway/Norge

A stately male bullfinch in sunlight.

En ståtlig hane av domherre i solljus.