Poecile montanus
Willow tit / Talltita

33c047    2023-02-21    Varanger, Norway/Norge

The Willow tit resembles Siberian tit, but is slightly smaller and considerably paler. In eastern Varanger, both species occur - when that is the case, it is easy to see the differences.

Talltita påminner om lappmesen, men är något mindre och betydligt blekare. I östra Varanger förekommer båda arterna - när så är fallet är det lätt att se skillnaderna.