Poecile cinctus
Siberian tit / Lappmes

33c047    2023-02-21    Varanger, Norway/Norge

The Siberian tit resembles the Marsh tit (Poecile palustris) and the Willow tit (Poecile montanus) in Sweden, but is slightly larger and is the one with the northernmost distribution. Incidentally, it is the only tit that occurs both in Europe, Asia and North America. Its largest distribution area is in Siberia, hence its name. It is thus an almost circumpolar species and in Sweden it occurs only in the mountain regions.

Lappmesen påminner om våra titor (entita och talltita) men är något större och är den som har den nordligaste utbredningen. Den är för övrigt den enda mesart som förekommer både i Europa, Asien och Nordamerika. Dess största utbredningsområde finns i Sibirien. Det är alltså en närmast cirkumpolär art och förekommer endast i fjälltrakterna i Sverige.