Lagopus lagopus
Willow ptarmigan / Dalripa

04    2023-02-21    Varanger, Norway/Norge

In a few places we saw Willow ptarmigans. Here we see a Willow ptarmigan in winter plumage, bathing in sun and light snowfall at the same time.

På några ställen såg vi dalripor, här en vinterklädd ripa i sol och lätt snöfall.