Surnia ulula
Northern hawk-owl / Hökuggla

22    2023-02-20    Varanger, Norway/Norge

Yet another hawk-owl along the way, this time strategically perched on a lone birch trunk.

Ännu en hökuggla längs med vägen, denna gång strategiskt placerad på en ensam björkstam.