Polysticta stelleri
Steller's eider / Alförrädare

03    2023-02-18    Båtsfjord, Norway/Norge

My main "target bird" on this trip was the Steller's eider, which I had never photographed before. And already on the first day I had the chance to portray this circumpolar species at a reasonable distance.It is a strange and fascinating bird, isn't it? The black and white plumage is combined with a deep blue speculum, a beige breast, a green cheek patch, a green patch of "crew cut" on the nape and a steel gray bill. Unmistakable.

Min främsta "target bird" på denna resa var alförrädaren som jag aldrig fotograferat förut. Och redan första dagen fick jag chansen att på rimligt håll avporträttera denna cirkumpolära art. Visst är det en märklig och fascinerande fågel? Den svart-vita fjäderdräkten kombineras med en djupblå vingspegel, ett beige bröst, en grön kindfläck, ett grönt fält med "snagg" i nacken och en stålgrå näbb. Omisskännlig.