Polysticta stelleri
Steller's eider / Alförrädare

03    2023-02-18    Båtsfjord, Norway/Norge

A Steller's eider stretches and spreads its wings.

En alförrädare sträcker på sig och spänner ut vingarna.