Polysticta stelleri
Steller's eider / Alförrädare

03    2023-02-18    Båtsfjord, Norway/Norge

A male Steller's eider diving.

En dykande alförrädrarhane.