Polysticta stelleri
Steller's eider / Alförrädare

03    2023-02-18    Båtsfjord, Norway/Norge

This is a female of the Steller's eider. In its blackish plumage it is very different from the bright male. The Latin and English names of the species honor the German explorer Georg Wilhelm Steller, who in 1751 was the first to scientifically describe the species.

Alförrädaren har troligtvis fått sitt svenska namn eftersom den "förrådde" alfågelns ankomst till de svenska kusterna. Den kom nämligen något tidigare än alfågeln - som vi sett var ett eftertraktat byte - och varslade då jägarna att det var dags att sätta upp nät och andra fångstredskap. Det här är en alförrädarhona som skiljer sig kapitalt från den ljusa hannen. De latinska och engelska namnen på arten hedrar den tyske forskningsresanden Georg Wilhelm Steller, som 1751 var först med att vetenskapligt beskriva arten.