Anas poecilorhyncha
Indian Spot-billed duck / Indisk fläcknäbband

03    2022-12-14    Bharatpur, India/Indien

It seems unclear what the name of this species actually refers to - the red spot at the base of the bill or the yellow spot on the bill... (I've seen both explanations). This species occurs only in India (and nearby parts of Pakistan). We saw it several times, but always from a distance. On this occasion in the National Park outside Bharatpur, however, I managed to sneak up on this Indian Spot-billed duck and got a few photos before it spotted me and calmly swam away.

Det tycks oklart vad denna arts namn egentligen syftar på - den röda fläcken vid näbbroten eller den gula fläcken på näbben... (Jag har sett båda förklaringarna). Den här arten förekommer bara i Indien (och närliggande delar i Pakistan). Vi såg den flera gånger, men alltid på långt håll. Vid det här tillfället i nationalparken utanför Bharatpur lyckades jag dock smyga mig på den här fläcknäbbanden och fick några bilder innan den upptäckte mig och lugnt simmade iväg.