Ardea purpurea
Purple heron / Purpurhäger

12    2022-12-14    Bharatpur, India/Indien

Has this Purple heron possibly caught sight of a fish?

Har denna purpurhäger möjligen fått syn på en fisk?