Cinnyris asiaticus
Purple sunbird / Purpursolfågel

33c082    2022-12-15    Bharatpur, India/Indien

Not far from the entrance to the park, we came across this purple sunbird, a typical male in eclipse plumage (non-mating season plumage): a dark breast stripe like a European Great tit (Parus major) - but shining in blue as a remnant of the mating season plumage - plus a brown head and a typical sunbird beak. The characteristics that are not visible in the picture are the beautiful blue tail and the blue wing spots that vary in size. The bird is hanging alarmingly askew, but if you look closely you will see that it has discovered interesting larvae in the rolled up leaf.

Inte så långt från ingången till parken stötte vi på den här purpursolfågeln, en typisk hanne i eklipsdräkt (fjäderdräkt under icke-parningssäsong): ett mörkt bröststreck som en talgoxe (Parus major) - dock glänsande i blått som en rest av praktdräkten - brunt huvud och en typisk solfågelsnäbb. De karaktäristika som inte syns på bilden är den vackert blåa stjärten och de blåa vingfläckarna som varierar i storlek. Fågeln hänger oroväckande snett, men tittar man noga ser man att den upptäckt intressanta larver i det hoprullade bladet.