Lophura leucomelanos
Kalij pheasant / Kalijfasan

04    2022-12-08    Sattal, India/Indien

This is a rooster of the Kalij pheasant, a species that has a wide distribution area in Asia. The plumage shifts in different shades of blue and gray with a white nape tuft. Like the hen, it has a striking red field around the eye, an almost transverse tail and gray legs.

Det här är en tupp av kalijfasan, en art som har ett vitt utbredningsområde i Asien. Fjäderdräkten skiftar i olika nyanser av blått och grått med en vit nacktofs. Liksom hönan har den ett slående rött fält kring ögat, en närmast tvärställd stjärt och gråa ben.