Lophura leucomelanos
Kalij pheasant / Kalijfasan

04    2022-12-08    Sattal, India/Indien

This Kalij pheasant is a hen. Unlike the rooster, it has a brownish, watered plumage. However, it resembles the rooster with the red field around the eye, the gray legs and the almost transverse tail. This species is omnivorous and subsists on seeds, figs and small animals.

Denna kalijfasan är en höna. Till skillnad från tuppen har den en brunaktig, vattrad fjäderdräkt. Den påminner dock om tuppen med det röda fältet kring ögat, de gråa benen och den nästan tvärställda stjärten. Arten är allätare och lever bl.a. på frön, fikon och små djur.