Chrysophlegma flavinucha
Greater yellownape / Gulnackad grönspett

29    2022-12-08    Sattal, India/Indien

The Greater yellownape has a multi-colored plumage. What gave it its name is, of course, the bright yellow nape, which is an unusual feature in woodpeckers. This species subsists mainly on ants, termites and insect larvae but, unlike its relative the European green woodpecker, it rarely stays on the ground.

Den gulnackade grönspetten har en mångfärgad fjäderdräkt. Det som gett den dess namn är förstås den starkt gula nackplymen som är ett ovanligt inslag hos hackspettar. Arten lever huvudsakligen på myror, termiter och insektslarver men vistas, till skillnad från släktingen gröngölingen, sällan på marken.