Picus canus
Grey-headed woodpecker / Gråspett

29    2022-12-08    Sattal, India/Indien

The woodpecker is relatively similar to its close relative the European green woodpecker (Picus viridis), but it is slightly smaller and has less black around the eye. The mustache line is also thinner. In this picture, the watered wing edges are obscured by fluffy down, otherwise it resembles the European green woodpecker also in that respect. This is a male with a red crest - the female has a grey, striped crest. The Grey-headed woodpecker subsists, like the European green woodpecker, on ants, but has a more varied diet that includes termites, other insects and in some seasons also berries and fruit. It is widely distributed in a semicircle, from Europe, around the Himalayas with a very narrow range in northern India. So I was lucky to be able to photograph both a male and a female right there.

Gråspetten är relativt lik sin när släkting gröngölingen (Picus viridis) men är aningen mindre och har mindre svart runt ögat. Mustaschstrecket är också tunnare. På den här bilden skyms de vattrade vingkanterna av fluffiga dun, annars liknar den även där gröngölingen. Det här är en hanne med röd hjässa - honan har en grå, streckad hjässa. Gråspetten lever, liksom gröngölingen på myror, men har en mera varierad diet som inkluderar termiter, andra insekter och under vissa säsonger även bär och frukt. Den är vitt spridd i en halvcirkel, från Europa, runt Himalaya med ett mycket smalt utbredningsområde i norra Indien. Jag hade alltså tur som kunde fotografera både en hanne och en hona just där.