Garrulax leucolophus
White-crested laughingthrush / Vittofsad fnittertrast

33c070    2022-12-09    Sattal, India/Indien

This is a White-crested laughingthrush, a relatively large laughingthrush, around 30 cm long. It is a chestnut brown bird with a white head and breast and a thick, black line under the eye. Just like in the picture, it now and then raises the extended head feathers into a white crest. It forages, just like this individual, often in groups. This often takes place inside bushes, trees and thickets, which makes it difficult to photograph.

Detta är en vittofsad fnittertrast, en relativt stor fnittertrast, runt 30 cm lång. Det är en kastanjebrun fågel med vitt huvud och bröst samt ett kraftigt, svart streck under ögat. Precis som på bilden reser den nu och då de förlängda hjässfjädrarna till en vit kam. Den födosöker, precis som den här individen, ofta i grupp. Ofta sker det inne i buskar, träd och snår vilket gör den svårfotograferad.