Ciconia nigra
Black stork / Svart stork

13    2022-12-11    Corbett, India/Indien

This was the only Black stork we came close to during the trip. It stood in a light that highlighted the metallic black color - shimmering in all the colors of the rainbow! Maybe it was scouting for fish. Something that not everyone knows is that Black storks nested in Sweden until the middle of the 20th century...

Det här var den enda svarta storken vi kom nära under resan. Den stod i ett ljus som framhävde den metalliska svarta färgen - som skimrade i alla regnbågens färger! Kanske spanade den efter fisk. Något som alla inte vet är att svart stork häckade i Sverige fram till mitten av 1900-talet...